WYDATEK ENERGETYCZNY

Przeprowadzamy POMIARY WYDATKU ENERGETYCZNEGO.

Używamy  miernika MWE – 1 na licencji C.I.O.P.

Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowiska pracy.  Jest również niezbędna do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz w sprawie prac wzbronionym kobietom.

Miernik wydatku energetycznego MWE – 1 jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do ilościowej oceny wydatku energetycznego. Na tej podstawie możliwa jest klasyfikacja ciężkości pracy fizycznej na stanowiskach pracy.

Zapraszamy do współpracy.