OBSŁUGA FIRM

Oferujemy kompleksową obsługę firm w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Kompleksowa obsługa (outsourcing) obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP (wstępnych i okresowych) dla wszystkich grup zawodowych;
  • udział w procesie oceny i dokumentowania Ryzyka Zawodowego;
  • udział w procesie opracowywania instrukcji, procedur i innej dokumentacji z zakresu BHP wynikającej z obowiązujących przepisów;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i wypadków w drodze oraz sporządzanie związanej z tym dokumentacji;
  • dokonywanie systematycznych kontroli warunków pracy i raportowanie do pracodawcy;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli i audytów w zakresie BHP;
  • reprezentowanie pracodawcy przy kontrolach zewnętrznych;

Obsługę realizujemy poprzez przydzielenie do współpracy z klientami  naszych specjalistów, realizujących poszczególne obowiązki wynikające z umowy.

Kadrę pracowników NASDA Sp. z o.o. stanowi zespół doświadczonych specjalistów ds. BHP. Uzupełnia ją grupa specjalistów z innych dziedzin (m.in. przedstawiciele Straży Pożarnej, Ratownicy Medyczni).

Obsługujemy zarówno małe firmy jak i dużych sieciowych klientów na terenie całego kraju. Współpracujemy z przedstawicielami różnych branż: usługowej, produkcyjnej, handlowej, logistycznej, budowlanej.

Zapraszamy do współpracy.